مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محسن
نام خانوادگی:مجتهد شبستری
پست الکترونیک:info@mojtahedshabestari.com
آدرس وب سایت:http://www.mojtahedshabestari.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

محسن مجتهد شبستری( Mojtahed e Shabestari Mohsen  ) ، فرزند میرزا کاظم وامام جمعه تبریز جدش ملاعلی اشرف وپدرش در شمار فقها وعلمای آذربایجان بودند. مجتهد پس از فراگیری دروس مقدماتی در مهر ماه یکهزار و سیصد و سی و دو شمسی رهسپار حوزه علمیه قم شد ودوره های سطح متوسط وعالی را سپری کرد. ان گاه در حوزه درس خارج فقه واصول حضرات آیات: سید حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد، سید محمد رضا گلپایگانی، میرزا هاشم عاملی وامام خمینی (ره) شرکت کرد. فلسفه وتفسیر را نزد علامه سید محمد حسین طباطبایی آموخت واز جلسه های درس اخلاق حضرات آیات: حسین فاطمی قمی وشیخ عباس تهرانی بهره برد. وی در زمان حضور در حوزه علمیه قم وپس از آن در تهران به تدریس علوم مختلف حوزوی پرداخت.  مدتی نیز در مسجد طلاچیان تهران به تدریس تفسیر قرآن ونهج البلاغه برای گروهی از دانشجویان مشغول بود. همچنین به مدت سه سال در دانشکده الهیات تهران به تدریس معارف وفقه اشتغال یافت. او در تبریز به تدریس خارج فقه اشتغال دارد. تفسیر آیات عبادالرحمن وتفسیر سوره جمعه ومنافقین تالیف اوست. همچنین آثاری در زمینه های تفسیر، عقایدوفقه واصول نگاشته است.مجتهد دردوران انقلاب با حضرات آیات: شهید مرتضی مطهری، شهید بهشتی وشهید محمد مفتح ارتباط داشت وبا آنها ودیگر مبارزان به بحث در مورد مسایل سیاسی پرداخت وزمینه تشکیل جامعه روحانیت مبارز تهران فراهم آمد. نگارش متن اعلامیه های روشنگرانه جامعه روحانیت مبارز پس از کسب رهنمود های لازم از محضر امام (ره) ومشاور با اعضای جامعه؛ رهبری تظاهرات وفعالیتهای سیاسی در منطقه 6 تهران وسخنرانی علیه رزیم پهلوی از فعالیتهای دیگر او بود. وی بارها مورد تعقیب ساواک قرار گرفت وبازداشت شد؛ از جمله در رمضان هزار و سیصد و پنجاه و شش شمسی به همراه بیست و یک نفر علمای تهران دستگیر ومورد بازجویی ساواک قرار گرفت. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی مسیولیت کمیته انقلاب را در منطقه 6 تهران به عهده داشت. همچنین در دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم از سوی مردم تهران به نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزیده شد. عضویت در شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) ؛ نمایندگی استان آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری در سه دوره متوالی وعضویت در هیات تحقیق وکمسیون آیین نامه خبرگان از دیگر مسیولیت های او در این دوران است. مجتهد در سه خرداد هفتاد و چهار به امامت جمعه تبریز منسوب شد.